Hồ sơ | Lịch sử của vi phạm

 М KILLER_9x [OFF]
[ERROR:] aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
♥♥♥♥♥

 Forum (24.10.2017 / 13:50)
Online rồi thấy bặt vô âm tín luôn rồi :( -by- handsomebg1
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (07.12.2016 / 09:28)
Band kỉ niệm đại ca, sợ sau này không còn cơ hội :)) -by- Kuboy_9x
Thời hạn: 1:00:00
 Chat (28.11.2016 / 00:49)
Band đại ca trùm KPAH 1 thời cái nào :D -by- cUte0to
Thời hạn: 1 Ngày
 Forum (18.10.2016 / 15:19)
Tranh thủ khi còn ban đc!!! :D -by- Shachi
Thời hạn: 0:01:00
 Chat (19.08.2016 / 15:27)
id 718 @@! -by- chitai312
Thời hạn: 0:05:00
 Forum (16.08.2016 / 12:51)
Cắn cái nhé:-)) Hihi đồ ngốc-.- -by- ngocthuan94
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (06.08.2016 / 15:36)
Xin một vài phút của huyền thoại :) -by- Jean199
Thời hạn: 0:12:00
 Chat (01.08.2016 / 22:46)
quay lại m4v đi ông ơi... id bá đạo quá -by- chitai312
Thời hạn: 0:01:00
 Blocked (01.07.2016 / 17:06)
Hoa rơi cửa phật. -by- thenight
Thời hạn: 0:00:19
 Forum (24.05.2016 / 13:44)
Có lẽ anh sẽ không ol m4v nữa vì việc gia đình nhưng người mà cùng em bên bang KPAH cũng là người em kính trọng nhất m4v. Xin anh 1p nhớ mãi tên em :)) -by- ThonNho
Thời hạn: 0:01:00
Tổng số: 12