Hồ sơ | Lịch sử của vi phạm

 М Tiz [OFF]
Chờ giải quyết 5 Hẹn thứ hai nay là thứ ba rồi, Chưa thấy tiền về :), Ok
♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Forum (02.08.2018 / 16:26)
Kỉ niệm -by- Huanvippt
Thời hạn: 0:01:00
 Blocked (16.08.2017 / 12:27)
Nnhư bên dưới. -by- Shachi
Thời hạn: 1:34:26
 Blocked (16.08.2017 / 11:42)
Gdtt ko lập top xngd. Đã thông qua admin sentavn. Không ai unban nhé. -by- Shachi
Thời hạn: 0:09:45
 Blocked (11.07.2017 / 02:10)
Bình tĩnh và k gây gổ nữa -by- Shachi
Thời hạn: 3:44:05
 Blocked (16.04.2017 / 17:04)
Để lại ở lsvp. Sau này có người còn nhớ... Tc nhé... -by- Shachi
Thời hạn: 0:01:00
 Blocked (12.03.2017 / 10:18)
Đã vi phạm thì tốt nhất yên lặng đã -by- sentavn
Thời hạn: 8 Ngày
 Forum (15.11.2016 / 15:22)
Xin phép kỉ niệm đại ca cái =)) -by- Kuboy_9x
Thời hạn: 0:01:00
 Blocked (05.11.2016 / 16:26)
Thử test cái xem như nào nào -by- Close
Thời hạn: 0:00:25
 Forum (07.08.2016 / 13:40)
Ban kỉ niệm a :D.... -by- Jean199
Thời hạn: 0:12:00
 Gallery (15.07.2016 / 05:15)
em xin cái dấu chân =)) biết đâu mai này không còn cơ hội. Kí tên smod ThonNho -by- ThonNho
Thời hạn: 0:01:00
Tổng số: 44