Hồ sơ | Lịch sử của vi phạm

 М MSupport [OFF]
 Mmuaban Support

 Blocked (28.08.2014 / 08:09)
Lập nick khác mà thông baso1 -by- sentavn
Thời hạn: Trước khi cấm
Vẫn còn: 1724 Ngày
 Guestbook (04.04.2017 / 16:17)
Phịch cái,, ID huyền thoại =)) -by- fbbiz
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (20.12.2014 / 07:57)
Ban a cái . Ekkkkkkk -by- letuat94s2
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (14.08.2014 / 11:03)
Ban a Mạnh cái xem sao=)))))))) -by- Letuan97_123
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (08.08.2014 / 18:49)
Biết anh từ rất lâu rồi :) giờ em ms có cơ hội :) huyền thoại m4v -by- Close
Thời hạn: 0:01:00
 Comment (10.07.2014 / 14:47)
Để đề phòng a lên admin mà em lại xin xuống mem . thôi cắn anh phát . Con Ma An Dương -by- 191997Minh
Thời hạn: 0:01:00
 Blocked (10.07.2014 / 00:48)
đặt dấu răng :D -by- Tiz
Thời hạn: 0:10:00
 Forum (02.05.2014 / 03:16)
Hi vọng anh không thấy phiền, huyền thoại! :) -by- titsilveral1479
Thời hạn: 0:01:00
 Forum (12.04.2014 / 09:42)
Onl đi a ơi :( -by- moontm
Thời hạn: 0:01:00
Tổng số: 9