Đăng bài
#39613232|17.05.2018 20:15
Chả là mới cày lại con acc mà chưa biết vào phải nào
Ae sv5 ai có kiếm lv10 ko cho mềnh xin đồ rác cx đc đá 3 4 thì càng tốt
Thank ae

Gửi từ App M4V.ME
  • Trao Đổi - Mua Bán Vật Phẩm,Ninja School online,top xin xỏ,Chả là mới cày lại con acc mà chưa biết vào phải nào 
Ae sv5 ai có kiếm lv10 ko cho mềnh xin đồ rác cx đc đá 3 4 thì càng tốt 
Thank ae
			[appsign]
 Cô gái Thiên Bình 😍
♥2 ShenJin-sIII M4vsesen
#39613285|17.05.2018 20:36
vk hay nick kiếm lv 10?
 Fly with the wind!
#39613301|17.05.2018 20:40
đá chạy ra nhặt trộm là đc
 Mày tin 20 skill vào mồm không ?
♥1 Rongluffy
#39613317|17.05.2018 20:44
kiếm lv10 thôi ko cần acc
northerwind(7 minutes ago): vk hay nick kiếm lv 10?


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613318|17.05.2018 20:45
chưa vào lớp nhặt ở đâu ago): đá chạy ra nhặt trộm là đc[/c]
duongprond99(3 minutes ago): đá chạy ra nhặt trộm là đc


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613322|17.05.2018 20:46
chưa vào lớp xin kiếm làm gì
 Mày tin 20 skill vào mồm không ?
♥1 Rongluffy
#39613425|17.05.2018 21:40
rongluffy(52 minutes ago):

cày lên lv 10 học lớp kiếm là có kiếm lv10 cần j phải xin
 Fly with the wind!
♥1 Rongluffy
#39613632|18.05.2018 02:03
xin đem về đeo chứ còn làm gì nữa
duongprond99(5 hours ago): chưa vào lớp xin kiếm làm gì


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613635|18.05.2018 03:22
hiện tại ko muốn vào trường up lên 20 đợi sự kiện cho lên lv thôi
northerwind(5 hours ago):
cày lên lv 10 học lớp kiếm là có kiếm lv10 cần j phải xin


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời