Đăng bài
#39613232|17.05.2018 20:15
Chả là mới cày lại con acc mà chưa biết vào phải nào
Ae sv5 ai có kiếm lv10 ko cho mềnh xin đồ rác cx đc đá 3 4 thì càng tốt
Thank ae

Gửi từ App M4V.ME
  • Trao ocirci - Mua Baacuten Vacirct PhacircmNinja School onlinetop xin xCh l mi cy li con acc m cha bit vo phi no Ae sv5 ai c kim lv10 ko cho mnh xin  rc cx c  3 4 th cng tt Thank aeappsign
 Cô gái Thiên Bình 😍
♥2 ShenJin-sIII M4vsesen
#39613285|17.05.2018 20:36
vk hay nick kiếm lv 10?
 RỒi bóng tỐi sẽ tới và nuÔ
#39613301|17.05.2018 20:40
đá chạy ra nhặt trộm là đc
 Mày tin 20 skill vào mồm không ?
♥1 Rongluffy
#39613317|17.05.2018 20:44
kiếm lv10 thôi ko cần acc
northerwind(7 minutes ago): vk hay nick kiếm lv 10?


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613318|17.05.2018 20:45
chưa vào lớp nhặt ở đâu ago): đá chạy ra nhặt trộm là đc[/c]
duongprond99(3 minutes ago): đá chạy ra nhặt trộm là đc


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613322|17.05.2018 20:46
chưa vào lớp xin kiếm làm gì
 Mày tin 20 skill vào mồm không ?
♥1 Rongluffy
#39613425|17.05.2018 21:40
rongluffy(52 minutes ago):

cày lên lv 10 học lớp kiếm là có kiếm lv10 cần j phải xin
 RỒi bóng tỐi sẽ tới và nuÔ
♥1 Rongluffy
#39613632|18.05.2018 02:03
xin đem về đeo chứ còn làm gì nữa
duongprond99(5 hours ago): chưa vào lớp xin kiếm làm gì


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
#39613635|18.05.2018 03:22
hiện tại ko muốn vào trường up lên 20 đợi sự kiện cho lên lv thôi
northerwind(5 hours ago):
cày lên lv 10 học lớp kiếm là có kiếm lv10 cần j phải xin


Gửi từ App M4V.ME
 Cô gái Thiên Bình 😍
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời