Đăng bài
#38948238|02.09.2017 21:41
PB v6.7 t nâng cấp code nhặt xa nhé. Nó sẽ nhặt hết vp trong khu r ms chuyển khu.
Thêm hỗ trợ sk cho ae cày nhé. Ai có bí kíp phái nào sv5 cho mk xin nhé. Rác ấy mà, đeo cho đẹp

Item mới nhé:
>>Item652: type=34 gtinh=2 name=Huyền Tinh Ngọc detail= lvRe=70 idIcon=2554 part=-1 congdon=false
>>Item653: type=34 gtinh=2 name=Huyết Ngọc detail= lvRe=70 idIcon=2553 part=-1 congdon=false
>>Item654: type=34 gtinh=2 name=Lam Tinh Ngọc detail= lvRe=70 idIcon=2555 part=-1 congdon=false
>>Item655: type=34 gtinh=2 name=Lục Ngọc detail= lvRe=50 idIcon=2552 part=-1 congdon=false
>>Item656: type=27 gtinh=2 name=Đá Năng Lượng Băng detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2571 part=-1 congdon=true
>>Item657: type=27 gtinh=2 name=Đá Năng Lượng Hỏa detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2570 part=-1 congdon=true
>>Item658: type=27 gtinh=2 name=Đá Năng Lượng Gió detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2572 part=-1 congdon=true
>>Item659: type=27 gtinh=2 name=Đá Ma Thuật detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2573 part=-1 congdon=true
>>Item660: type=27 gtinh=2 name=Truy Tung Phù detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2574 part=-1 congdon=true
>>Item661: type=27 gtinh=2 name=Truy Tung Lệnh detail=Item sự kiện lvRe=40 idIcon=2575 part=-1 congdon=true

Lệnh chat cập nhật:
bt Bắt trộm, Bật để tàn sát tên trộm Thêm đá nl vào ds nhặt nhé.
bdl Bắt thủ lĩnh đạo tặc. Bật để tàn sát đầu lĩnh nhé. Thêm đá ma thuật vào ds nhặt nhé.
wata Đi đến sông wata, để lấy truy tung lệnh.
oura Đi đến bờ biển oura, để lấy truy tung phù.
ttp+số lg Đứng ở oura or sông wata để lấy Truy Tung lênh/phù.
gnl+số lg Đứng ở trường để giao đá năng lượng.
gmt+số lg Đứng ở trường để giao đá ma thuật nhé.

Link:
Jar: https://dl.dropboxusercontent.com/s/4k37f6euhs6bjge/Nso_143_v6.8_Trom.jar
Jar fix: https://dl.dropboxusercontent.com/s/x0h6y0ey6m281gw/Nso_143_v6.8_Trom_Fix.jar
Apk: https://dl.dropboxusercontent.com/s/zskatx4o1g1dixw/Nso_143_v6.8_Trom_Android.apk
X2: https://dl.dropboxusercontent.com/s/218rfcuu5f1xdzh/Nso_143_v6.8_Fix_x2.jar
X4: https://dl.dropboxusercontent.com/s/8x7z1x3vk3sh1ti/Nso_143_v6.8_Fix_x4.jar
X6: https://dl.dropboxusercontent.com/s/ec0w5rjkkq09h26/Nso_143_v6.8_Fix_x6.jar
X10: https://dl.dropboxusercontent.com/s/gvciclj9ea454a7/Nso_143_v6.8_Fix_x10.jar

Vì web die nên mk up hết lên đây nhé.
♥44 trolim4v noname102 lucsiquy1010 tungeddie0603 Sogekingm4v ngocduy1999 Duongprond99 M4vsesen s2nobitakool llllzllll ... và 34người khác thích điều này
#38948243|02.09.2017 21:41
bóc tem and bóc lịch
 trùm spam M4V là ta :)
#38948252|02.09.2017 21:43
up cho ta bản jar lên vietup.net đi bro ~~
 trùm spam M4V là ta :)
#38948282|02.09.2017 21:48
bản này có hồi hp nhanh k thế bro ~~
 trùm spam M4V là ta :)
#38948283|02.09.2017 21:48
Auto nv10 20 kieu j
Đã chỉnh sửa. noname102 (02.09.2017 21:48) [1]
 M4√ đã tàn rồi sao
#38948285|02.09.2017 21:48
................
 :v
#38948291|02.09.2017 21:50
trolim4v(2017-09-02 UTC 21:48): bản này có hồi hp nhanh k thế bro ~~

v6.7 có j thì v6.8 này có hết
#38948331|02.09.2017 21:57
Tks a
Mà chỉ cần chat bt, bdl là nó tự thêm item nhặt đúng ko a?
 01634269518
#38948341|02.09.2017 22:00
sogekingm4v(2017-09-02 UTC 21:57): Tks a
Mà chỉ cần chat bt, bdl là nó tự thêm item nhặt đúng ko a?

Ko, thêm tay. Có 4 item thêm nhanh mà
#38948397|02.09.2017 22:15
Và nso dự là sắp có eap ngọc nhé. Ai bảo nso k update đi. Nhìn 4 loại ngọc ms thêm kìa. Sau sk này dự là update bản ms :v
♥2 Tantruong836 Xoacutachj
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời