Bạn đang sử dụng chức năng chặn quảng cáo trên trang web này
Các tính năng cơ bản của hệ thống sẽ không hoạt động nếu không tắt chức năng chặn quảng cáo.
Hoạt động
[QC] MuaBanNick.Pro - Shop Bán Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Bán Xu Lượng Ninja Tự Động, Nhập Nick Giá Cao SLL
Ninja 094v6.1 Mod full Auto Click phím #, fix uds cho 1s? dòng máy s40, ae vào test th?. 89
Chủ đề đã đóng cửa, người đóng:♥♥♥♥♥♥
#9566550 |

- V?i Phiên B?n Này Các Dòng Máy ??c Bi?t Là S40 Có Th? Ch?i Ngon Lành(1s? dòng máy s40 v?n s? uds). Cùng Chi?n Thôi ACE ?i!

- B?t mí 1 chút:
Hang ??ng 6x:
?? qua map 1 chát: y
?? qua map 2 chát u
Hang ??ng 7x:
Dùng khinh công d?ch trái ph?i ???c, kèm l?nh chát g và i s? qua d? dàng thôi.
Fake chiêu 7x:
L?nh chát ckiem, ccung, ctieu, ckunai, cquat, cdao
B?t mí th? này thì g?n h?t r?i. Còn nhi?u th? n?a ?? mai.
- Tính N?ng Menu Pro v6.1:
Hack Giày ( Ch?y Nhanh Siêu T?c)
Hack ?ánh Xa ( ?ánh Full Map)
Hack ?anh Lan
Hack T? ?n Khi H?t Th?c ?n
Hack ??n ???ng ?i
Hack Chuy?n Map Nhanh
- L?nh Chat Trong Ninja094v6.1:
kc: Khing công, dt: ??n th?, dt: D?ch trái, dp: D?ch ph?i, ck: Chuy?n khu, k20: Chuy?n khu 20, bang: ?óng b?ng t?t c? quái, i: V? trí ?ánh cu?i, eat: ?n th?c ?n, g: ?i t?i v? trí ?ang ch?n, m, m1: Mua th?c ?n, ld: Luy?n ?á, r: R??ng ??
- Ti?n Ích Trong Ninja094v6.1:
T? ?ánh
Khoá v? trí
R??ng ??
Nâng c?p
Th?c ?n - C?a Hàng
Chuy?n khu

Ch?c N?ng Khác:
T?ng Speed hô?i MP c?c chuâ?n
B?m, Hô?i Hp, Mp nhanh
AutoClick
Â?n ?ng d?ng
Chuyê?n map nhanh
Ch?nh Ánh Sáng
D??i là 3phiên b?n max speed, speed v?a ph?i và fix lag max. . . Ae test th?
Ngu?n: nothing
Mod l?i by wapvip
SuperMan
♥52 vipboy luongtb9xx langtuls02 khaheo93 pbcquagnam buariuduluan Larva007 Firstlove1910 anhthanh556 A12vodois2 ... và 42người khác thích điều này


Tập tin đính kèm
File này bắt buộc bạn phải LIKE mới thấy link!
File này bắt buộc bạn phải LIKE mới thấy link!
File này bắt buộc bạn phải LIKE mới thấy link!
♥♥♥♥♥
Thánh Dìm
#9566784 |

Thi? ra la? wapvip.pro
Off
♥1 sjeutromkjd♥♥♥♥♥♥
#9567134 |

@vipboy@ (09.02.2014/04:28)
Thi? ra la? wapvip.pro
éo bi?t cách mod game=máy c?m ?ng
SuperMan
♥1 vipboy♥♥♥♥♥
#9567188 |

Wapvip là th?ng 96 mà
J2me Duke Java
♥1 vipboy♥♥♥♥♥♥
#9567249 |

yake (09.02.2014/04:38)
Wapvip là th?ng 96 mà
Ch? qtâm ??n vi?c ?ó, tôi coppy ghi ngu?n mà, s? ??ch gi?. .
SuperMan
♥2 vipboy HoKaGe_1st_9x♥♥♥♥♥♥
#9567677 |

Up tôp
SuperMan
♥1 vipboy♥♥♥♥♥
Thánh Dìm
#9568279 |

Ma?y zê? thê?
Off
♥1 sjeutromkjd♥♥♥♥♥♥
#9569002 |

@vipboy@ (09.02.2014/05:06)
Ma?y zê? thê?
C5 06(s60v5)
SuperMan♥♥♥♥♥
[VIP] M4v.Be? Lady Ha?i s2 Trang
#9569178 |

Ca?i ?e?t cu?ng ?ua ?o?i ??ng ông mi? s60v3 na?, ??c qua?
???????
♥1 sjeutromkjd♥♥♥♥♥♥
#9569278 |

s2ladyhps2 (09.02.2014/05:28)
Ca?i ?e?t cu?ng ?ua ?o?i ??ng ông mi? s60v3 na?, ??c qua?
V? bang hct h? ?i. Ta setup bc, 1mình ta h? bu?n quá
Shin b? bang cmnr
SuperMan
Top  Tổng số: 17
1 2 >>

0.097418785095215