Đăng bài
#40112019|17.09.2020 23:37
Bán em Hàng 1kt max hiếm còn sim, sv chỉ có 6 con 1 kt, chỉ 4 con duy nhất còn sim nic choi cả avatar 2x và avatar 3x, bên avatar 3x còn 2k1 lượng
Giá ra đi em nó là 6.000.000
Mình ít online m4v ae ai có nhu cầu liên hệ qua fb, link facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055441172530
  • Mua Bán Nick Avatar,Chợ trời Wapvina,(Bán) em hành 1 kí tự max ngon max hiếm,Bán em Hàng 1kt max hiếm còn sim, sv chỉ có 6 con 1 kt, chỉ 4 con duy nhất còn sim nic choi cả avatar 2x và avatar 3x, bên avatar 3x còn 2k1 lượng
Giá ra đi em nó là 6.000.000
Mình ít online m4v ae ai có nhu cầu liên hệ qua fb, link facebook:
http
  • Mua Bán Nick Avatar,Chợ trời Wapvina,(Bán) em hành 1 kí tự max ngon max hiếm,Bán em Hàng 1kt max hiếm còn sim, sv chỉ có 6 con 1 kt, chỉ 4 con duy nhất còn sim nic choi cả avatar 2x và avatar 3x, bên avatar 3x còn 2k1 lượng
Giá ra đi em nó là 6.000.000
Mình ít online m4v ae ai có nhu cầu liên hệ qua fb, link facebook:
http

Đã chỉnh sửa. tams19xx (17.09.2020 23:43) [2]
Chú ý: Mọi GD đều phải có topic xác nhận giao dịch!
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời