Đăng bài
#40035425|14.05.2019 13:08
Có thể kết nối với bất kỳ thiết bị nào có giắc cắm tai nghe 3,5 mm chuẩn (ví dụ: điện thoại di động, máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy chiếu, v.v.) Thiết kế kích thước nhỏ tối ưu hóa không gian máy tính để bàn của bạn, bạn có thể đặt loa trực tiếp dưới màn hình điều khiển.


http://thichxemngay.top/shared/b5043414df9a9b5079c339875d139dcb
http://thichxemngay.top/shared/b5043414df9a9b5079c339875d139dcb
http://thichxemngay.top/shared/b5043414df9a9b5079c339875d139dcb
Chú ý: Mọi GD đều phải có topic xác nhận giao dịch!
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời