Đăng bài
#34692255|22.05.2016 15:44
Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D
  • Mua Bán Nick Tập kích - truy kích,Chợ trời Wapvina,(Bán) acc truy kích svmb ngon,khủng,vip cho ae đây,Thông tin như hình nhé, chán game rồi
nick còn 109 vàng và gần 3tr GP :)
súng RPKs Vip ae nhé
Ai mua cho giá, đc xúc, cũng tâm huyết lắm nhưng gần đi làm nên ko chơi đc
Ae ghé top nhớ cmt nhé
sđt 01684236796. pm vì mình ít onl. nếu mua gấp :D

Đã chỉnh sửa. FTUer (22.05.2016 15:50) [1]
 guê?
#34692321|22.05.2016 15:48
tha em
 guê?
#34694229|22.05.2016 17:46
ơ, không ai mua à (
 guê?
#34704072|23.05.2016 09:39
ae box này vắng quá nhỉ
 guê?
#34724831|24.05.2016 11:43
Ae ơi mua hộ với
 guê?
#34724931|24.05.2016 11:49
))).............
 Facebook
♥1 FTUer
#34724992|24.05.2016 11:52
Cho thử giá đi top????
 https://m4v.me/93060 - Liên Quân Mobile m4v
#34737884|24.05.2016 21:53
Hatori_Bit (24.05.2016/04:52)
Cho thử giá đi top????
B mua đc bn? Cứ nói
 guê?
#34741583|25.05.2016 08:59
300k bạn ạ. Dc ib mh nha
#34758281|25.05.2016 21:47
sangha (25.05.2016/01:59)
300k bạn ạ. Dc ib mh nha
có RPKs Vip thím ơi, trả rẻ quá
 guê?
Chú ý: Mọi GD đều phải có topic xác nhận giao dịch!
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời