Bạn đang sử dụng chức năng chặn quảng cáo trên trang web này
Các tính năng cơ bản của hệ thống sẽ không hoạt động nếu không tắt chức năng chặn quảng cáo.
Hoạt động
[QC] MuaBanNick.Pro - Shop Bán Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Bán Xu Lượng Ninja Tự Động, Nhập Nick Giá Cao SLL
[HOT] MUA IPHONE 3GS CHI 200K 1789♥♥♥
#9253774 |

Sau ?ây la? 3 B???c ?ê? mua ????c iPhone 3s chi?nh ha?ng gia? chi? co? 200.000 VND (re? h?n 1.8 triê?u VND)
-*-> Mi?nh ?a? mua ????c rô?i nên mi?nh se? chi? ca?c ba?n ca?ch mua
-*B1 : truy c?m ch??ng trình này :
• [url]https://sites.google.com/site/ chuongtrinhkhuyenmaiiphone3s/[/url] ho?c [url]http://iphone543.webnode.vn/dang-nhap/[/url] Ch??ng trình này ch? có nh?ng Siêu Thi? ?iê?n ma?y nô?i tiê?ng m??i mua ????c ?iê?n Thoa?i SmartPhone ip 3s gia? 200.000VND
-*B2 : ?iê?n ch?? "dienmaytrananh@ google.com" va?o phâ?n "Tên ??ng nhâ?p"
-*B3 : ?iê?n ch?? "trananh" va?o phâ?n "M?t Kh?u"
-*B4 : Â?n nu?t "??ng Nhâ?p" ?ê? ????c va?o phâ?n ??ng ki? mua iPhone 3s gia? re? . l?u y? pha?i ?a?nh ?u?ng Tên ??ng Nh?p va? M?t Kh?u thi? m??i mua ????c
----> (khuyên ca?c ba?n nên du?ng ma?y ti?nh ?ê? ??ng ki?)
*-*Chúc b?n thành công !!!
-*-Các b?n yên tâm nhá . ?ây là ch??ng trình c?a công ti va? tâ?p ?oa?n Google nên râ?t uy ti?n, vi? ?ây la? link ch??ng tri?nh cu?a Google .
VD : https://sites.google.com/site/chuongtrinhkhuyenmaiiphone3s/ No? se? g??i ?iê?n thoa?i vê? tâ?n nha? ,mi?nh mua dc rô?i nên chi? cho mo?i ng???i trong list friend cu?ng la?m
• A?nh ?ây ne? : [url]http://bit.ly/ 18VGkoF[/url] nhanh k?o h?t hàng
------------------------>Ba?n biê?t ta?i sao iPhone 3s t?? 2 triê?u xuô?ng co?n 1.5 triê?u không,co? qua?n co?n ba?n 1 triê?u la? vi? co? tr??ng tri?nh nh? trên
---*Ti?nh hi?nh la? hôm kia ra chô? Siêu thi? Trâ?n Anh mua ca?i da?n loa cho nha? mi?nh,??i nhân viên gi??i thiê?u loa ?ê?n la? lâu, th?y trên ba?n có quy?n sô? nh? nh? c?a Tâ?p ?oa?n Google Viê?t Nam g?i ??n 156 chi nhánh toàn qu?c
- *tò mò nên m? ra xem .hóa ra là công ti này r?ng 1.24KM
- *trong 102 kho hàng có h?n 5.000 smartphone. mà công ti ?ang chu?n b? nh?p 250.000 chi?c iPhone 6 n?a nh?ng vì kho hàng không ?? nên ph?i TUNG ra th? tr??ng và các chi nhánh iPhone 3s toàn qu?c 300.000 chi?c iPhone 3s, mà giá ch? có 200.000 VN? thôi !
- mình th?y quy?n s? ?ó,nên tr?m mang v? , r? qua quán Th? Cào nhà con b?n, b?o nó v?t cho cái th? 200.000 viettel .v? làm theo h??ng d?n trong cu?n s?
- sau 24h mà v?n không th?y hàng. n?n CMN luôn, t??ng b? l?a. lúc sa?ng thì 1 sdt g?i ??n b?o "Chúng tôi r?t xin l?i vì b?n ?ã ?i?n sai ??a ch? nên bây gi? chúng tôi m?i giao hàng ???c, B?n vui lòng ra ??u h?m và mang theo thêm 35.000VND *phí.v?n.chuy?n* ?? nh?n chi?c iPhone 3s mà b?n ?ã ??t hôm kia !!!
• ôi m?ng quá .yeah .m?i ng??i ch? dc mua 1 cái thôi ,hôm qua mình l?y CMT c?a ch? ?? ?i mua cái n?a. ?ê?n hôm nay ng???i ta la?i giao cho mi?nh thêm 1 ca?i iPhone n??a
A?nh ne? : http://bit.ly/ 1lwu9ikBây gi?? mi?nh du?ng 2 ca?i iPhone . 1 ma?u tr??ng va? 1 ma?u ?en ma? gia? chi? co? 400.000 VND 2 ca?i .tiê?t kiê?m ????c 4 triê?u
---------L?u ý : B?n nào mà làm ???c t?t thì cho mình cái th? 20.000VND, ko thì r? ?i u?ng n??c, không thì inbox c?m ?n nhé . n?u b?n ch?n giao hàng t?i nhà thì lúc nó g?i b?n ra tr??c c?ng ?? nh?n hàng, nh? mang theo 35.000VND ti?n phí nó v?n chuy?n t?i nhà, ?i?n ?úng ??a ch? ?? nó g?i hàng ?úng n?i nhé
Tình hình là hàng NGON, c?m ?ng m??t, WIFI, 3G
Ca?c ba?n yên tâm la? ko l??a ?a?o nhe? . ????c ta?i tr?? b??i google
Chu?c ba?n tha?nh công . Mi?nh mua ????c 2 ca?i rô?i nên mi?nh du?ng auto t?? ?ô?ng ??ng ba?i na?y lên tâ?t ca? wall friend . ai tô?t ca?m ?n ho??c cho ca?i the? nha
ai mua ????c giô?ng mi?nh rô?i thi? coppy stt na?y ??ng lên wall cho mo?i ng???i cu?ng biê?t nha .ai ??ng ki? rô?i thi? va?o ?ây ??ng ki? la?i 1 lâ?n n??a .?ê? cho ch??c ?n
• Các b?n nên dùng máy tính ?? ??ng kí

Đã chỉnh sửa. Namhacker (28.01.2014 11:24) [3]

♥♥♥
#9254085 |

Iphone 3 thi ko ham con 200k chac chem gio tinh ra chua den 10$ . Re hon do choi moi ca chua co thay TGDD bao gi nen can than . Den luc mat tien luc do moi hoi han. 200k thui nhung bi lua nhuc lam.
Never ti?c like ! Up top !♥♥♥
#9254157 |

Raze1997vp (28.01.2014/04:17)
Iphone 3 thi ko ham con 200k chac chem gio tinh ra chua den 10$ . Re hon do choi moi ca chua co thay TGDD bao gi nen can than . Den luc mat tien luc do moi hoi han. 200k thui nhung bi lua nhuc lam.
Sao biet lua? Cu thu xem se ro!
♥♥♥♥♥
Liên h? ¤0976886204¤
#9254258 |

Thôi mình mua 5s r?i nên ko ham h?
Off♥♥♥
#9254524 |

Dang xai 4s con iphone3gs ban lau lam rui ko muon xai vi giat . H cam 3gs chi co chem fruid thoy
Never ti?c like ! Up top !♥♥♥♥
#9254760 |


Avatar game online♥♥♥♥
#9254778 |


Avatar game online♥♥♥♥♥
? Best boy (?_?) T?p yêu
#9254911 |

Ca?i nay hoi trc thay 1 lan r....
Girl +84 0973999999♥♥♥
#9255145 |

wowwow (28.01.2014/04:39)
Ca?i nay hoi trc thay 1 lan r....
Co uy tin khong ban?
♥♥♥♥♥
Tô?I PhA?m CôNg NgHÊ?
#9255192 |

?ag sa?i iphône 6...mua vê? la?m gj
pm 0965.870.714
Top  Tổng số: 33
1 2 3 4 >>

0.13264799118042