Đăng bài
#29574787|22.09.2015 17:15
D? là th?ng b?n r? mình ch?i clash of clans... mà gà quá b? ng??i ta ?ánh mình hoài vs xây nhà lâu quá.... bla...bla
Ai có nick nào ?ã hack clash of clans.. ho?c ?ã b? ( mà pro tí : ) cho mình xin Tks + like :
  • Trò Chơi,Android,xin acc hack clash of clans,D? là th?ng b?n r? mình ch?i clash of clans... mà gà quá b? ng??i ta ?ánh mình hoài vs xây nhà lâu quá.... bla...bla
Ai có nick nào ?ã hack clash of clans.. ho?c ?ã b? ( mà pro tí :P: ) cho mình xin Tks + like :D:
 .........
#29574883|22.09.2015 17:20
Lo ch?m gâ?u ik ba?n.Ch?i game la?m gi?
 ©
♥1 Yahoosms
#29574937|22.09.2015 17:22
Phoenix (22.09.2015/10:20)
Lo ch?m gâ?u ik ba?n.Ch?i game la?m gi?
mê game h?n g?u b?n ak... mà b?n có nich clash of clans nào ko cho mình xin androi ý
 .........
#29578474|22.09.2015 19:16
Yahoosms (22.09.2015/10:22)
mê game h?n g?u b?n ak... mà b?n có nich clash of clans nào ko cho mình xin androi ý
Mi?nh k ch?i game na?y nên k co? a?
 ©
♥1 Yahoosms
#29578769|22.09.2015 19:26
úp tóp mong có s?m có acc
 .........
Bạn cần phải đăng nhập để viết bài trả lời