Bạn đang sử dụng chức năng chặn quảng cáo trên trang web này
Các tính năng cơ bản của hệ thống sẽ không hoạt động nếu không tắt chức năng chặn quảng cáo.
Hoạt động
Avatar Game Online™
Viết bài | Diễn đàn | BQT | Thành viên | Ban
605
[QC] Shop TamOP - Nhập 2000 Nick NRO, Ninja, Avatar Giá Cao-Mua Bán Vàng NRO,Xu Ninja Tự Động Uy Tín Số 1 Shop Việt
[QC] Bán ACC liên minh huyền thoại và Fifa giá rẻ uy tín tại lienminhshop.com - Giảm 18 % khi mua bằng TCSR - MECARD - ATM
[QC] MuaBanNick.Pro - Đã Cập Nhật - Shop Mua Bán Nick Ninja, Avatar Uy Tín Nhất MXH - Nhập Nick Ninja, Avatar Giá Cao SLL
[Bài hát] Team c?a ngày hôm qua!
[QC] bestnick.net - Mua Bán LMHT Chỉ 5k/Skin. , Rik , Nro , Cày Thuê , Rẻ Nhất VN : An Toàn - Nhanh Chóng
1 2 3 >>♥♥♥♥
[»?4√«] Bin[»Sim

Team c?a ngày hôm qua - bi?u di?n M-tp s?n ?oòng. Ch? t? em c?a ngày hwa M-tp s?n cmn tùng
eh eh eh . . Team cua ngay hwa
eh eh eh . . .
Li?u r?ng hút máu trong team có quên ?k khi x?a.
ngày x?a khj team ra game team ?âu có b? hôi tanh.
??ng có c? hút máu n?a, team hôm nay ?ã tanh r?i(team j? ch? bi?t hút).
g?t ?i mùi hôi tanh ?ó team c? ph?i hút máu.
team ?âu bi?t r?ng th?i gian qua team ?âu còn ?k nh? x?a.
Máu c?a e v?n r?i vì team. . . . Team hút máu. . . . . Team hút máu.
??ng c? hút n?a, team ngày x?a j? ? ?âu???
Team còn là team?
Team ?ã khác r?i!
Team mu?n quay l?ng quên h?t ?? hút máu.
Câu nói vì gamer trong team j? toàn gj? d?i.
E k mu?n vùi mình trong m?.
E k mu?n m?t máu ?? vip ?o n?a.
??ng v?i vàng mà team, hãy là team c?a ngày hwa.
Uhhhhh . . . Xin hãy là team c?a ngày hwa.
Uhhhh. . . .
??ng ép gemer hj?n máu n?a.
Uhhhhh . . . D?ng l?i và xóa nh? ?i mùi tanh.
Uhhhh. . . Chìm ??m vào vip ?o thu? nào!!!
Oh oh oh oh
team c?ng hi?n c?a jacky châu ngày hwa ?âu r?i?
Ngu?n coppy.Th?y hay nên coppy cho mn xem
P/s: Ai ??c qua cho e xjn 1like tinh than nhé

Đã chỉnh sửa. Tuna97 (06 - 02 - 2014 UTC 23:07) [1]
tao sao goj ta la heo

♥3 Woody1988 oOM4VOo myan

♥♥♥♥♥♥♥♥
[BQT] M4√.me - [Thanh Tra]

Em sang music box nhé.
thứ 5 tuần sau mình được đi châu âu 22day hồi hộp

♥1 dongwon007♥♥♥♥♥
Không co? gi? !

Cu0ptinhvp (06.02.2014/13:53)
Em sang music box nhé.
ca?i giê?


Of wap cha?o m.n nhe? :)

♥2 Tuna97 megameo♥♥♥♥♥♥♥♥
[BQT] M4√.me - [Thanh Tra]

hoangquan00 (06.02.2014/15:40)
ca?i giê?


Ý chú làm sao. Ý là mu?n b?t ch? gì
thứ 5 tuần sau mình được đi châu âu 22day hồi hộp
♥♥♥♥♥
Không co? gi? !

Cu0ptinhvp (06.02.2014/15:45)
Ý chú làm sao. Ý là mu?n b?t ch? gì
Top che?m gio? lq avatar sao pha?i music box

Of wap cha?o m.n nhe? :)

♥1 Tuna97♥♥♥♥♥♥♥♥
[BQT] M4√.me - [Thanh Tra]

Ui gi?i tùy ông t?óng. M?t. R?nh ?i m? m?t top close qu?y àk.c?nh cáo 2 phút nhá
thứ 5 tuần sau mình được đi châu âu 22day hồi hộp
♥♥♥♥♥♥
I miss you

?e? mi?nh la?m nha?c co? l??i xog up lên nghe nha?
off

♥1 Tuna97♥♥♥♥
[»?4√«] Bin[»Sim

QuAngTeO_2013 (06.02.2014/15:52)
?? mình làm nh?c có l?i xog up lên nghe nhá
uh.the thj hay qua
tao sao goj ta la heo
♥♥♥♥♥♥♥♥
[BQT] M4√.me - [Thanh Tra]

QuAngTeO_2013 (06.02.2014/15:52)
?e? mi?nh la?m nha?c co? l??i xog up lên nghe nha?
Kh? n?i không h? tr?. .mp3
thứ 5 tuần sau mình được đi châu âu 22day hồi hộp
♥♥♥♥♥♥
[Pi-S?T-0983991305]

To?p Na?y..! Toa?n La? S??c Khi?.hjhj

Top  Tổng số: 30
1 2 3 >>

0.064945936203003